"Lāčplēsis promo 2022" konkursa noteikumi

 1. “Lāčplēsis promo 2022” ir patērētāju konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē SIA “Cido Grupa”, reģistrācijas nr.: 40003950618, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV 1034 – turpmāk konkursa organizētājs.
 2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
 3. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir pilngadīgs jeb sasniedzis 18 gadu vecumu.
 4. Konkursa norises sākuma datums ir 2022. gada 2. maijs. Konkursa norises beigu datums ir 2022. gada 27. jūlijs.
  • Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.lacplesis.lv no 2022. gada 2. maija plkst. 00:00 līdz 2022. gada 26. jūlijam plkst. 23:59;
  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.lacplesis.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs un vecums. Reģistrācija ir bez maksas.  
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību konkursā - vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs.
  • Katru dienu viens konkursa dalībnieks (vārds, uzvārds un tālruņa numurs) var pieteikties vienu reizi.
  Konkursā nevar piedalīties SIA “Cido Grupa” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies konkursā, viņam balva netiek izsniegta. 
 5. Konkursa norises laikā, konkursa organizētājs veic noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētājus.
 6. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas konkursa reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu konkursa laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, konkursa organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru, vecumu.
 7. Viens Konkursa dalībnieks var laimēt no katra balvu veida tikai vienu reizi.
 8. Balvu fonds:
  Balva Skaits
  Apple iPhone 13 3
  Telts 28
  Positivus festivāla biļešu komplekts* 56
  JBL tumbiņas 56
  Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts 112
  *Positivus festivāla biļešu komplekts satur 2 gb. Positivus festivāla biļetes.
  1. Kopā tiks veiktas 59 (piecdesmit deviņas) izlozes:
   Nr.p.k. Izlozes datums un laiks Periods, par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits
   1 03.05.2022. plkst. 11:00 02.05.2022. plkst. 00:00 - 02.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   2 05.05.2022. plkst. 11:00 03.05.2022. plkst. 00:00 - 04.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divi) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   2 (divi) Positivus festivāla biļešu komplekti

   02.05.2022. plkst. 00:00 - 04.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   3 06.05.2022. plkst. 11:00 05.05.2022. plkst. 00:00 - 05.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   4 09.05.2022. plkst. 11:00 06.05.2022. plkst. 00:00 - 08.05.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   5 10.05.2022. plkst. 11:00 09.05.2022. plkst. 00:00 - 09.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   6 11.05.2022. plkst. 11:00 10.05.2022. plkst. 00:00 - 10.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   05.05.2022. plkst. 00:00 - 10.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   7 12.05.2022. plkst. 11:00 11.05.2022. plkst. 00:00 - 11.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   8 13.05.2022. plkst. 11:00 12.05.2022. plkst. 00:00 - 12.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   9 16.05.2022. plkst. 11:00 13.05.2022. plkst. 00:00 - 15.05.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   10 17.05.2022. plkst. 11:00 16.05.2022. plkst. 00:00 - 16.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   11 18.05.2022. plkst. 11:00 17.05.2022. plkst. 00:00 - 17.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   11.05.2022. plkst. 00:00 - 17.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   12 19.05.2022. plkst. 11:00 18.05.2022. plkst. 00:00 - 18.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   13 20.05.2022. plkst. 11:00 19.05.2022. plkst. 00:00 - 19.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   14 23.05.2022. plkst. 11:00 20.05.2022. plkst. 00:00 - 22.05.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   15 24.05.2022. plkst. 11:00 23.05.2022. plkst. 00:00 - 23.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   16 25.05.2022. plkst. 11:00 24.05.2022. plkst. 00:00 - 24.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   18.05.2022. plkst. 00:00 - 24.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   17 26.05.2022. plkst. 11:00 25.05.2022. plkst. 00:00 - 25.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   18 27.05.2022. plkst. 11:00 26.05.2022. plkst. 00:00 - 26.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   02.05.2022. plkst. 00:00 - 26.05.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Apple iPhone 13
   19 30.05.2022. plkst. 11:00 27.05.2022. plkst. 00:00 - 29.05.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   20 31.05.2022. plkst. 11:00 30.05.2022. plkst. 00:00 - 30.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   21 01.06.2022. plkst. 11:00 31.05.2022. plkst. 00:00 - 31.05.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   25.05.2022. plkst. 00:00 - 31.05.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   22 02.06.2022. plkst. 11:00 01.06.2022. plkst. 00:00 - 01.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   23 03.06.2022. plkst. 11:00 02.06.2022. plkst. 00:00 - 02.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   24 06.06.2022. plkst. 11:00 03.06.2022. plkst. 00:00 - 05.06.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti; 

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   25 07.06.2022. plkst. 11:00 06.06.2022. plkst. 00:00 - 06.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   26 08.06.2022. plkst. 11:00 07.06.2022. plkst. 00:00 - 07.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   01.06.2022. plkst. 00:00 - 07.06.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   27 09.06.2022. plkst. 11:00 08.06.2022. plkst. 00:00 - 08.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   28 10.06.2022. plkst. 11:00 09.06.2022. plkst. 00:00 - 09.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   29 13.06.2022. plkst. 11:00 10.06.2022. plkst. 00:00 - 12.06.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   30 14.06.2022. plkst. 11:00 13.06.2022. plkst. 00:00 - 13.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   31 15.06.2022. plkst. 11:00 14.06.2022. plkst. 00:00 - 14.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   08.06.2022. plkst. 00:00 - 14.06.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   32 16.06.2022. plkst. 11:00 15.06.2022. plkst. 00:00 - 15.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   33 17.06.2022. plkst. 11:00 16.06.2022. plkst. 00:00 - 16.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   34 20.06.2022. plkst. 11:00 17.06.2022. plkst. 00:00 - 19.06.2022. plkst. 23:59

   5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   3 (trīs) Positivus festivāla biļešu komplekti

   35 21.06.2022. plkst. 11:00 20.06.2022. plkst. 00:00 - 20.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   36 22.06.2022. plkst. 11:00 21.06.2022. plkst. 00:00 - 21.06.2022. plkst. 23:59

   1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts;

   1 (viens) Positivus festivāla biļešu komplekts

   15.06.2022. plkst. 00:00 - 21.06.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   37 27.06.2022. plkst. 11:00 22.06.2022. plkst. 00:00 - 26.06.2022. plkst. 23:59

   7 (septiņi) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti;

   5 (pieci) Positivus festivāla biļešu komplekti

   27.05.2022. plkst. 00:00 - 26.06.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Apple iPhone 13
   38 28.06.2022. plkst. 11:00 27.06.2022. plkst. 00:00 - 27.06.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   39 29.06.2022. plkst. 11:00 28.06.2022. plkst. 00:00 - 28.06.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   22.06.2022. plkst. 00:00 - 28.06.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   40 30.06.2022. plkst. 11:00 29.06.2022. plkst. 00:00 - 29.06.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   41 01.07.2022. plkst. 11:00 30.06.2022. plkst. 00:00 - 30.06.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   42 04.07.2022. plkst. 11:00 01.07.2022. plkst. 00:00 - 03.07.2022. plkst. 23:59 5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti
   43 05.07.2022. plkst. 11:00 04.07.2022. plkst. 00:00 - 04.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   44 06.07.2022. plkst. 11:00 05.07.2022. plkst. 00:00 - 05.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   29.06.2022. plkst. 00:00 - 05.07.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   45 07.07.2022. plkst. 11:00 06.07.2022. plkst. 00:00 - 06.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   46 08.07.2022. plkst. 11:00 07.07.2022. plkst. 00:00 - 07.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   47 11.07.2022. plkst. 11:00 08.07.2022. plkst. 00:00 - 10.07.2022. plkst. 23:59 5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti
   48 12.07.2022. plkst. 11:00 11.07.2022. plkst. 00:00 - 11.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   49 13.07.2022. plkst. 11:00 12.07.2022. plkst. 00:00 - 12.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   06.07.2022. plkst. 00:00 - 12.07.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   50 14.07.2022. plkst. 11:00 13.07.2022. plkst. 00:00 - 13.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   51 15.07.2022. plkst. 11:00 14.07.2022. plkst. 00:00 - 14.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   52 18.07.2022. plkst. 11:00 15.07.2022. plkst. 00:00 - 17.07.2022. plkst. 23:59 5 (pieci) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti
   53 19.07.2022. plkst. 11:00 18.07.2022. plkst. 00:00 - 18.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   54 20.07.2022. plkst. 11:00 19.07.2022. plkst. 00:00 - 19.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   13.07.2022. plkst. 00:00 - 19.07.2022. plkst. 23:59

   2 (divas) teltis;

   4 (četras) JBL tumbiņas

   55 21.07.2022. plkst. 11:00 20.07.2022. plkst. 00:00 - 20.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   56 22.07.2022. plkst. 11:00 21.07.2022. plkst. 00:00 - 21.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   57 25.07.2022. plkst. 11:00 22.07.2022. plkst. 00:00 - 24.07.2022. plkst. 23:59 7 (septiņi) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekti
   58 26.07.2022. plkst. 11:00 25.07.2022. plkst. 00:00 - 25.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   59 27.07.2022. plkst. 11:00 26.07.2022. plkst. 00:00 - 26.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Lāčplēša bezalkoholiskā alus komplekts
   20.07.2022. plkst. 00:00 - 26.07.2022. plkst. 23:59

   4 (četras) teltis;

   8 (astoņas) JBL tumbiņas

   27.06.2022. plkst. 00:00 - 26.07.2022. plkst. 23:59 1 (viens) Apple iPhone 13
 9. Izlozes nodrošina Konkursa organizētāja pilnvarotā puse SIA “Visas Loterijas”, reģ. Nr. 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”. 
 10. Visas izlozes notiks Konkursa organizētāja pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas”, reģ. Nr.  40103404235, telpās – Dzirnavu ielā 37-63, 6. stāvā, Rīgā, LV-1010.
 11. Laimētāji tiks publicēti www.lacplesisalus.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2022. gada 27. jūlijam un ar to varēs iepazīties līdz 2022. gada 10. augustam, www.lacplesis.lv. mājas lapā tiks publicēts laimētāja vārds, uzvārds.
 12. Balvu varēs saņemt pie Konkursa organizētāja pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas”, 
  Dzirnavu ielā 37-63, 6. stāvā, Rīga, LV-1010, iepriekš par balvu saņemšanu vienojoties. 
 13. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
 14. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Konkursa organizētāju pilnvaroto pusi SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 10. augustam. Pēc norādītā datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries izplatītāja īpašumā.
 15. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un SMS par laimestu.
 16. Pēc balvas saņemšanas, laimētājs nevar vērsties pie Konkursa organizētāja ar pretenziju par balvu.
 17. Ja Konkursa laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus un SMS par laimestu vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 18. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta. 
 19. Konkursa organizētājam, Konkursa dalībnieku konkursa laikā iegūtās balvas pēc konkursa dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē konkursa uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 20. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 21. Konkursa organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem konkursa noteikumiem. 
 22. Konkursa organizētājs nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 23. Konkursa organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursa un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. 
 24. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētājam – SIA “Cido Grupa”, reģistrācijas nr.: 40003950618, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV 1034 vai elektroniski uz e-pastu cido@royalunibrew.com līdz 2022. gada 11. augustam ar norādi “Lāčplēsis promo 2022”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
 25. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2022. gada 11. augusta, neizraisa juridiskas sekas.
 26. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 27. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu cido@royalunibrew.com. 
 28. Konkursa organizētāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem mājaslapā, dalībnieks apņemas tos ievērot. 
 29. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par konkursu ir tikai informatīvs raksturs.

 

 

Pielikums par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai.

 

 

Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Cido Grupa”, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV-1034.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Cido Grupa“ apstrādās personas datus šādos nolūkos: Konkursa organizēšana un īstenošana saskaņā ar Konkursa noteikumiem, tostarp konkursa dalībnieku identificēšana, konkursa organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par konkursu.

Personas datu apstrādes pamati: SIA “Cido Grupa“ izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā Konkursa dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Konkursa organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Konkursa dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.

Iespējamie datu apstrādātāji: SIA “Cido Grupa“ var nodot konkursa dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128. Konkursa pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Datu apstrādes ilgums: SIA “Cido Grupa“ apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati netiks glabāti pēc Konkursa beigām. Dati netiks izmantoti nekam citam. Visi dati tiks izdzēsti līdz 2022. gada 10. augustam. 

Jūsu tiesības: Konkursa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu:cido@royalunibrew.com.

Konkursa dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Konkursa dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: cido@royalunibrew.com