Loterijas noteikumi

 1. Preču izplatītājs ir SIA “Cido Grupa” reģ. nr. 40003950618, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV 1034 - turpmāk izplatītājs.
 2. „Lāčplēsis kampaņa” ir patērētāju konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē SIA „RableDigital”, reģistrācijas nr.: 50203213501, juridiskā adrese: Stopiņu iela 36a, Rīga, LV-1035 –turpmāk konkursa organizētājs.
 3. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
 4. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir pilngadīgs jeb sasniedzis 18 gadu vecumu.
 5. Konkursa norises sākuma datums ir 2021. gada 5.jūlijs. Konkursa norises beigu datums ir 2021.gada 30. augusts.
  1. Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.lacplesis.lv no 2021. gada 5. jūlija plkst. 00:01 līdz 2021. gada 29. augustam plkst. 23:59;
  2. aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.lacplesis.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs un vecums. Reģistrācija ir bez maksas.
  3. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību konkursā - vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs.
  4. Katru dienu viens konkursa dalībnieks (vārds, uzvārds un tālruņa numurs) var pieteikties vienu reizi.

  Konkursā nevar piedalīties SIA “Cido Grupa”, SIA “Rable Digital”, SIA “Guilty” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, kanorādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies konkursā, viņam balva netiek izsniegta.

 6. Konkursa norises laikā, konkursa organizētājs veic noteikto personas datu - vārds, uzvārds -ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētājus.
 7. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas konkursa reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu konkursa laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, konkursa organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru, vecumu.
 8. Viens Konkursa dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu kampaņas laikā – vienu bezalkoholiskā alus paku; vienu T-kreklu, vienu keramisko grilu Kamado Mustang L grilu, vienu bezvada JBL skandu Partybox 310
 9. Balvu fonds:
  Balva Skaits
  Bezalkoholiskā alus paka (saturs - 24 skārdenes 0,5l) 56
  T-krekls 16
  Keramiskais Kamado Mustang L grils 6
  JBL skanda Partybox 310 6
  1. Kopā tiks veiktas 40 (četrdesmit) izlozes:
  2. Nr.p.k. Izlozes datums unlaiks Periods, par kādu notiekizloze Izlozētās balvas un skaits
   1 06.07.2021. plkst.11:00 05.07. plkst. 00:00 - 05.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   2 07.07.2021. plkst.11:00 06.07. plkst. 00:00 - 06.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   3 08.07.2021. plkst.11:00 07.07. plkst. 00:00 - 07.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   4 09.07.2021. plkst.11:00 08.07. plkst. 00:00 - 08.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   5 12.07.2021. plkst.11:00 09.07. plkst. 00:00 - 11.07.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   5 12.07.2021. plkst.11:00 05.07. plkst. 00:00 - 11.07.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   6 13.07.2021. plkst.11:00 12.07. plkst. 00:00 - 12.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   7 14.07.2021. plkst.11:00 13.07. plkst. 00:00 - 13.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   8 15.07.2021. plkst.11:00 14.07. plkst. 00:00 - 14.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   9 16.07.2021. plkst.11:00 15.07. plkst. 00:00 - 15.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   10 19.07.2021. plkst.11:00 16.07. plkst. 00:00 - 18.07.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   10 19.07.2021. plkst.11:00 12.07. plkst. 00:00 - 18.07.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   11 20.07.2021. plkst.11:00 19.07. plkst. 00:00 - 19.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   12 21.07.2021. plkst.11:00 20.07. plkst. 00:00 - 20.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   13 22.07.2021. plkst.11:00 21.07. plkst. 00:00 - 21.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   14 23.07.2021. plkst.11:00 22.07. plkst. 00:00 - 22.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   15 26.07.2021. plkst.11:00 23.07. plkst. 00:00 - 25.07.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   15 26.07.2021. plkst.11:00 19.07. plkst. 00:00 - 25.07.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   16 27.07.2021. plkst.11:00 26.07. plkst. 00:00 - 26.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   17 28.07.2021. plkst.11:00 27.07. plkst. 00:00 - 27.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   18 29.07.2021. plkst.11:00 28.07. plkst. 00:00 - 28.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   19 30.07.2021. plkst.11:00 29.07. plkst. 00:00 - 29.07.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   20 02.08.2021. plkst.11:00 30.07. plkst. 00:00 - 01.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   20 02.08.2021. plkst.11:00 26.07. plkst. 00:00 - 01.08.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   20 02.08.2021. plkst.11:00 05.07. plkst. 00:00 - 31.07.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) Grilli
   20 02.08.2021. plkst.11:00 05.07. plkst. 00:00 - 31.07.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) JBL
   21 03.08.2021. plkst.11:00 02.08. plkst. 00:00 - 02.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   22 04.08.2021. plkst.11:00 03.08. plkst. 00:00 - 03.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   23 05.08.2021. plkst.11:00 04.08. plkst. 00:00 - 04.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   24 06.08.2021. plkst.11:00 05.08. plkst. 00:00 - 05.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   25 09.08.2021. plkst.11:00 06.08. plkst. 00:00 - 08.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   25 09.08.2021. plkst.11:00 02.08. plkst. 00:00 - 08.08.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   26 10.08.2021. plkst.11:00 09.08. plkst. 00:00 - 09.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   27 11.08.2021. plkst.11:00 10.08. plkst. 00:00 - 10.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   28 12.08.2021. plkst.11:00 11.08. plkst. 00:00 - 11.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   29 13.08.2021. plkst.11:00 12.08. plkst. 00:00 - 12.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   30 16.08.2021. plkst.11:00 13.08. plkst. 00:00 - 15.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   30 16.08.2021. plkst.11:00 09.08. plkst. 00:00 - 15.08.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   31 17.08.2021. plkst.11:00 16.08. plkst. 00:00 - 16.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   32 18.08.2021. plkst.11:00 17.08. plkst. 00:00 - 17.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   33 19.08.2021. plkst.11:00 18.08. plkst. 00:00 - 18.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   34 20.08.2021. plkst.11:00 19.08. plkst. 00:00 - 19.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   35 23.08.2021. plkst.11:00 20.08. plkst. 00:00 - 22.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   35 23.08.2021. plkst.11:00 16.08. plkst. 00:00 - 22.08.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   36 24.08.2021. plkst.11:00 23.08. plkst. 00:00 - 23.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   37 25.08.2021. plkst.11:00 24.08. plkst. 00:00 - 24.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   38 26.08.2021. plkst.11:00 25.08. plkst. 00:00 - 25.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   39 27.08.2021. plkst.11:00 26.08. plkst. 00:00 - 26.08.2021. plkst. 23:59 1 (viena) bezalkoholiskā alus paka
   40 30.08.2021. plkst.11:00 27.08. plkst. 00:00 - 29.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) bezalkoholiskā alus pakas
   40 30.08.2021. plkst.11:00 23.08. plkst. 00:00 - 29.08.2021. plkst. 23:59 2 (divi) T-krekli
   40 30.08.2021. plkst.11:00 01.08. plkst. 00:00 - 29.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) Grilli
   40 30.08.2021. plkst.11:00 01.08. plkst. 00:00 - 29.08.2021. plkst. 23:59 3 (trīs) JBL
 10. Izlozi nodrošina Konkursa organizētāja pilnvarotā puse SIA “Visas Loterijas”, reģ. Nr.40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
 11. Visas izlozes notiks Konkursa organizētāja pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas”, reģ. Nr. 40103404235, telpās – Dzirnavu ielā 37-63, 6. stāvā, Rīgā, LV-1010.
 12. Laimētāji tiks publicēti www.lacplesisalus.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2021. gada 30. augustam un ar to varēs iepazīties līdz 2021. gada 10.septembrim, www.lacplesis.lv. mājas lapā tiks publicēts laimētāja vārds, uzvārds.
 13. Balvu varēs saņemt pie Konkursa organizētāja pilnvarotās puses SIA„Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37-63, 6. stāvā, Rīga, LV-1010, iepriekš par balvu saņemšanu vienojoties.
 14. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņuuz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 15. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Konkursa organizētāju pilnvaroto pusi SIA“Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 10. septembrim. Pēc norādītā datuma balvas vairs netiks izsniegtasun pāries izplatītāja īpašumā.
 16. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un SMS par laimestu
 17. Pēc balvas saņemšanas, laimētājs nevar vērsties pie Konkursa organizētāja ar pretenziju parbalvu.
 18. Ja Konkursa laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus un SMS par laimestu vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 19. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 20. Konkursa organizētājam, Konkursa dalībnieku konkursa laikā iegūtās balvas pēc konkursa dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē konkursa uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 21. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 22. Konkursa organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem konkursa noteikumiem.
 23. Konkursa organizētājs nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 24. Konkursa organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursa un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
 25. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētājam– SIA „Rable Digital”, reģistrācijas nr.: 50203213501 (juridiskā adrese: Stopiņu iela 36a-9, Rīga, LV-1035) vai elektroniski uz e-pastu info@rable.lv līdz 2021. gada 30. augustam ar norādi “Lāčplēsis kampaņa”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai tokopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 26. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2021. gada 30. augusta, neizraisa juridiskas sekas.
 27. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 28. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu info@rable.lv
 29. Konkursa organizētāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem mājaslapā, dalībnieks apņemas tos ievērot.
 30. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par konkursu ir tikai informatīvs raksturs.

Pielikums par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai.

Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Cido Grupa”, juridiskā adrese: Ostas iela 4, Rīga, Latvija, LV-1034.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Cido Grupa“ apstrādās personas datus šādosnolūkos: Konkursa organizēšana un īstenošana saskaņā ar Konkursa noteikumiem, tostarp konkursa dalībnieku identificēšana, konkursa organizēšana, uzvarētāju noteikšana unapbalvošana, informācijas sniegšana par konkursu.

Personas datu apstrādes pamati: SIA “Rable Digital” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā Konkursa dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Konkursa organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Konkursa dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.

Iespējamie datu apstrādātāji: SIA “Rable Digital” var nodot konkursa dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128. Konkursa pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Datu apstrādes ilgums: SIA “Rable Digital” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati netiks glabāti pēc Konkursa beigām. Dati netiks izmantoti nekam citam. Visi dati tiks izdzēsti līdz 2021. gada 10. septembrim

Jūsu tiesības: Konkursa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: info@rable.lv

Konkursa dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Konkursa dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: info@rable.lv